POMOC

EDUKACYJNA

I TERAPEUTYCZNA

WSPIERANIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

SZKOLENIA

SEMINARIA

WARSZTATY

MEDIACJE

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Witaj w Fundacji Pro Rodzina

Fundacja Pro-Rodzina jest organizacją charytatywną, która obejmuje wsparciem całe rodziny – od jej najmłodszych członków po seniorów. Celem fundacji jest pomoc rodzinom w wypełnianiu ich podstawowych funkcji poprzez m.in.: umożliwienie dostępu do specjalistów oraz wszelaką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży.  Zależy nam na pomocy najbardziej potrzebującym w sferach życia codziennego oraz ich aktywizacji społecznej.

JAK POMAGAMY

Poznaj nasze cele statutowe i wesprzyj wybrane działania

Parent and pupil go to school

Wsparcie edukacyjne

Senior physiotherapist working with an unrecognizable female patient.

Ochrona i promocja zdrowia

Family celebration outside in the backyard. Big garden party. High angle view.

Integracja wspólnot i społeczności lokalnych

family preparing for Easter

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji

Counselor explaining graph

Wsparcie prawne

Women working in a garden shop

Aktywizacja zawodowa

WESPRZYJ DZIAŁANIA NASZEJ FUNDACJI